Investování

Vize
pasivního příjmu

Na naši první schůzku s Alešem si vzpomínám velmi jasně – tehdy totiž kupoval svou první investiční nemovitost a bylo potřebné převzít úvěr prodávajícího. S Alešem jsme si rozuměli nejen po stránce pracovní, ale i lidské, a tak jsme během příprav zabředli i do hlubších detailů jeho majetku a po několika setkáních jsme se domluvili na spolupráci, velkém přerodu.

Aleš s manželkou Radkou vlastní a provozují velmi úspěšnou společnost. Věnují ji velké množství času, a tak jsme se domluvili, že se o finanční část jejich života budu starat já. Nejdříve jsme společně vytyčili výsledek, pro který jsme ochotni měnit veškeré zaběhlé cesty a následně se pustili do práce (rozhodli jsme se vytvořit pasivní příjem během následujících 10 let ve výši cca 80 000 Kč měsíčně tak, aby byli zajištění).

Nyní jsou to tři roky, co jsme začali tvořit finální rentu. Pro dosažení výsledku používáme nástroje podílových fondů, fondy kvalifikovaných investorů a promyšlenou práci s měsíčním cashflow. V neposlední řadě je část portfolia alokována v nemovitostech s rozumným podílem financování hypotékami.

V tomto případě jsme vytipovali konkrétní nemovitosti určené k dlouhodobým pronájmům. Zároveň jsme se postarali o zajištění architektonického návrhu bytů a realizaci rekonstrukci za pomocí ověřené stavební firmy. Dnes jsou všechny tři byty úspěšně pronajaty, držíme dostatečně velkou hotovost pro další možné příležitosti a zároveň je adekvátní část portfolia v tržních nástrojích – podílových fondech a fondech kvalifikovaných investorů.

S nabytým majetkem přichází i zodpovědnost, a tak bylo třeba řešit kroky pro většinu lidí nestandardní, avšak pro nás nepostradatelné. Jedná se zejména o správně nastavené závěti tak, aby v jakémkoliv případě bylo možné s majetkem manipulovat.

S Alešem a Radkou se pravidelně vídáme a konzultujeme další kroky týkající se vývoje jejich portfolia, otázky hospodaření a cashflow firmy. Spolupráce mě nejvíce baví, když obě strany dělají to, co umí nejlépe. V tomto případě funguje vše skvěle a dosavadní společné výsledky jsou toho dobrým důkazem.

Další
příběhy klientů