Bohatství

Bohatství je velmi často skloňovaný termín, který však v každém z nás vyvolává diametrálně odlišné představy. Proto klademe velký důraz na to, abychom pochopili, co pro vás tento pojem znamená a následně nastavili spolupráci tak, abyste dosahovali úspěchu a sebeuspokojení. Jen tak budete chtít pokračovat v započaté cestě.

Představte si bohatství jako cíl, kterého chcete dosáhnout. Společně sestavíme trasu, jak se k němu dostat a následně vám na vaší cestě pomůžeme udržet správný kurz.

Velkou část naší služby tvoří koučování, které se řídí klíčovými otázkami a vede k uvědomění si toho, po čem opravdu toužíte. Pokud víte, co chcete, můžete začít pracovat na realizaci svých plánů.

Ve finally! věříme, že jste kompetentní dělat vlastní rozhodnutí a svou roli vnímáme především v nabízení možností, ze kterých si vybere svobodně tu, která je vám nejblíž.

Průběh spolupráce

  • Základem všeho je systém podrobných otázek, díky kterému se s vámi nejen seznámíme, ale dozvíme se i s čím přicházíte a v jaké se nacházíte aktuální životní situaci
  • Díky komplexní zájmu jsme schopni vypracovat první návrh řešení, který s vámi následně konzultujeme a připravujeme pro vás na míru
  • Ve chvíli, kdy je návrh přijat, přecházíme rovnou k realizaci plánu
  • Plán v průběhu spolupráce aktualizujeme na pravidelných schůzkách a opět ho šijeme na míru