Investice a renta

Penzijní připojištění, stavební spoření, podílové fondy, ETF, fondy kvalifikovaných investorů, nemovitosti, zlato, umělecká díla a jiné.

Ve finally! máme rádi diverzifikaci a naplněné cíle klienta. Ten musí vždy odejít násobně bohatší než přišel, ideálně s budoucím pasivním příjmem nebo doživotní rentou a s naplněnými cíli.

Investice řešíme na základě osobnosti klienta – podle jeho zájmů a toho, čemu věří. Tyto znalosti následně propojujeme s našimi odbornými investičními znalostmi a vytváříme plán, který vede k naplnění investičních cílů.

Samozřejmostí je pro nás zjistit rizikový profil klienta. Své klienty neopouštíme, jsme s nimi minimálně jednou ročně v kontaktu, kde nastavené investice upravujeme nejen podle vývoje investičního trhu, ale hlavně na základě priorit, životních událostí a jeho stávajících/nových investičních přání a cílů.

Klienti nás zároveň mohou kdykoliv kontaktovat s jakýmkoliv dotazem.

Hypoteční úvěr

Slouží k financování nákupu vlastní nemovitosti pro vlastní bydlení nebo investici.

Ve finally! vždy vybíráme banku podle typu klienta (národnost, věk, rodinný stav, typ příjmů, úvěrová historie atd.), jeho možností (vlastní zdroje a cena nemovitosti) a preferencí (byt, dům, výstavba, investice).

Banky mají k financováním nemovitostí odlišné postoje v závislosti na účelech úvěru. Jejich metodiky se liší ve financování nemovitosti z developerského projektu, domu k výstavbě, koupi pozemku, bytu nebo domu, nebo vypořádání dědictví nemovitosti, vypořádání rozdělení majetku, zpětné proplacení vlastních zdrojů, vyplacení z části daru v podobě nemovitosti, vyvázání druhé a další zástavy…

Máme vždy k dispozici aktuální metodiky všech bank a v průběhu dlouhodobé spolupráce již máme v bankách spolehlivé a proobchodní kontakty. Jako externí partneři bank máme vždy nejlepší podmínky na trhu.

Životní pojištění

Pokrytí rizik spojených s komplikacemi zdravotního stavu v případě krátkodobé, dlouhodobé nebo trvalé újmy.

Ve finally! kryjeme rizika spojená s omezením nebo ztrátou příjmu tak, aby pojištění pokrylo příjmy potřebné na chod nejen klienta, ale i celé rodiny. Zároveň vždy motivujeme klienty k budování vlastního majetku, čímž můžeme snížit základní výši pojištění.

Velmi si zakládáme na výběru vhodné pojišťovny – s co nejmenším množstvím výluk, vysokými pojistnými limity a tomu odpovídající cenou. Zohledňujeme i aktuální zdravotní stav klienta a těm, které dřív potkaly zdravotní obtíže, zařizujeme tzv. předkonzultaci, abychom měli jistotu, že bude klient do pojištění přijat.

Majetkové pojištění

Pojištění domů a bytů – nemovitost, domácnost, odpovědnost občanská a z držby nemovitosti.

Ve finally! chceme mít vždy majetek řádně zajištěn. Věříme, že když už klient jednou majetek má nebo jej vytvořil, měl by být zachován a ideálně i dále zvelebován. K tomu slouží pojištění. Když je majetek poškozen živlem, neočekávánou událostí nebo nechtěně třetí stranou a škoda je vysoká – pojištění vykryje náklad na aktualizaci původního stavu.

I zde je důležitý výběr pojišťovny, ale zároveň správné nastavení pojistných částek s ohledem na současné reprodukční ceny nemovitostí.

Pojištění automobilů

Povinné a havarijní pojištění.

Ve finally! si uvědomujeme, jak moc důležité jsou pojistné částky, výběr správné pojišťovny i doplňkových služeb a finální cena.